PREZENTARE DJC VRANCEA

I DESPRE INSTITUȚIE

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Hotărârea de Guvern nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Ordinul nr. 2.664 din 12 noiembrie 2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcţie avizate

Ordinul nr. 2.828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare

Lista Monumentelor Istorice, ediția 2015

Lista Monumentelor Istorice, ediția 2010

Lista Monumentelor Istorice declasate

Hotărârea de Guvern nr. 1.502 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

Ordinul nr. 2.237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

Ordonanța de Guvern nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Ordinul nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

eGISpat - Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie și monumente istorice)

Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)

Registrul experților și specialiștilor atestați de Ministerul Culturii

1.2 Conducere

Victor-Traian Negulescu - Director executiv

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare

1.3.2 Organigrama

1.3.3 Carieră

1.4 Programe și strategii

Planul de acțiuni al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2016

Planul de măsuri pentru protejarea și promovarea monumentelor istorice din județul Vrancea în perioada 2015-2016

Agenda principalelor evenimente culturale din județul Vrancea în anul 2016

1.5 Rapoarte și studii

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în luna aprilie 2016

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în trimestrul I 2016

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în luna martie 2016

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în luna februarie 2016

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în luna ianuarie 2016

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2015

II INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

2.1.1 Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Consilier Ana-Maria Ferenț

Telefon: 0237 226 201

Trimite e-mail

2.1.2 Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Fișier .doc

Fișier .pdf

2.1.3 Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamație administrativă, model în cazul răspunsului negativ la solicitare

Fișier .doc

Fișier .pdf

Reclamație administrativă, model în cazul depășirii termenului legal de răspuns

Fișier .doc

Fișier .pdf

2.1.4 Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție conform art. 5, alin.1 lit. g) și h) din legea nr. 544/2001

2.1.5 Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Anul 2015

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Avizele specifice Legii nr. 422/2001 eliberate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în anul 2016

Aprilie

15. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 678/Z/26.04.2016 ”Construire anexă exploatație agricolă”, oraș Odobești, județul Vrancea

14. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 677/Z/26.04.2016 ”Amenajare terasă sezonieră zona Piața Unirii”, municipiul Focșani, județul Vrancea

13. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 676/Z/25.04.2016 ”Construire magazie”, str. Cezar Bolliac, nr. 18, municipiul Focșani, județul Vrancea

12. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 675/Z/25.04.2016 ”Construire locuință P+M și împrejmuire”, str. Ana Ipătescu, nr. 13B, municipiul Focșani, județul Vrancea

11. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 674/Z/25.04.2016 ”Schimbare destinație din locuință în cabinet stomatologic, amenajări interioare, creare acces din exterior, montare copertină și amplasare firmă”, str. Eroilor, nr. 6, municipiul Focșani, județul Vrancea

10. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 673/Z/25.04.2016 ”Construire canalizație pentru rețea telecomunicații”, străzile: Mărășești, Mare A Unirii, Cuza Vodă, Comisia Centrală, Republicii, Cezar Bolliac, Al. Vlahuță, Pictor Grigorescu, Brăilei, Calea Moldovei, 1 Decembrie 1918, municipiul Focșani, județul Vrancea

9. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 672/Z/25.04.2016 ”Construire canalizație pentru rețea telecomunicații”, străzile: București, Unirii, Maior Gh Pastia, Ștefan Cel Mare, Republicii, Independenței, Aurora, Mărășești, Odobești, Bicaz, Magazia Gării, Aleea Școlii, municipiul Focșani, județul Vrancea

8. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 671/Z/25.04.2016 ”Schimbare parțială destinație din apartament în salon de întreținere corporală, creare gol ușă și acces din trotuarul blocului”, str. M. Gh. Pastia, nr. 7, municipiul Focșani, județul Vrancea

Martie

7. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 670/Z/30.03.2016 ”Amenajare vulcanizare în construcție provizorie existentă”, localitatea Suraia, județul Vrancea

6. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 669/Z/30.03.2016 ”Construire rețea de canalizare și stație de epurare”, comuna Cîmpuri, județul Vrancea

5. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 668/Z/30.03.2016 ”Construire spălătorie auto”, oraș Odobești, str. Libertății, nr. 342A, județul Vrancea

4. Aviz pentru documentații de urbanism nr. 667/U/01.03.2016 ”Reactualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Adjud, județul Vrancea”

Februarie

3. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 666/Z/29.02.2016 ”Consolidare locuință existentă parter, schimbare învelitoare și refacere împrejmuire stradală, str. C. Dobrogeanu-Gherea, nr. 32, Focșani, județul Vrancea”

Ianuarie

2. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 665/Z/19.01.2016 ”Reamenajare, extindere spațiu comercial și amenajare parcare, localitatea Vidra, județul Vrancea”

1. Aviz pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice nr. 664/Z/13.01.2016 ”Refacere infrastructură str. Oituz, Focșani”

Dreptul de preemțiune a statului român în cazul vânzării monumentelor istorice

În temeiul art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, statul român, prin Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, nu și-a exercitat dreptul de preemțiune în cazul vânzării următoarelor:

2016

Monumentul istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06409, str. Cernei, nr. 35, Focșani (document nr. 278/14.03.2016)

Monumentul istoric ”Casa Curețeanu”, cod LMI VN-II-m-B-06535, str. Smârdan, nr. 87, Odobești document nr. 271/29.02.2016)

Monumentul istoric ”Casa Sclavone”, cod LMI VN-II-m-B-06406, str. Cernei, nr. 12, Focșani (document nr. 169/29.02.2016)

2015

Monumentul istoric ”Vila Cicinetta”, cod LMI VN-II-m-B-06492, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 6, Focșani (document nr. 1119/16.07.2015)

Monumentul istoric ”Casa Ferhat”, cod LMI VN-II-m-B-06457, str. Republicii, nr. 9, Focșani (document nr. 786/19.05.2015)

Monumentul istoric ”Situl arheologic de la Mărtinești”, cod LMI VN-I-s-B-06381, tarla 113, parcela 607, extravilan comuna Tătăranu (document nr. 330/05.03.2015)

Monumentul istoric ”Casa Curețeanu”, cod LMI VN-II-m-B-06535, str. Smârdan, nr. 87, Odobești (document nr. 320/05.03.2015)

Monumentul istoric ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06416, str. Cuza-Vodă, nr. 6, Focșani (document nr. 140/27.01.2015)

2014

Monumentul istoric ”Aşezarea de la Focşani, punct Bariera Coteşti”, cod LMI VN-I-s-B-06339, tarla 89, parcela 452, extravilan Focșani (document nr. 1414/15.10.2014)

Monumentul istoric ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06416, str. Cuza-Vodă, nr. 6, Focșani (document nr. 1307/09.10.2014)

Monumentul istoric ”Casa Baron Capri”, cod LMI VN-II-m-B-06455, str. Republicii, nr. 8, Focșani (document nr. 449/17.03.2014)

Conform prevederilor art. 4, alin. 9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori. Conform prevederilor art. 4, alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, dreptul de preemțiune a fost transferat autorităților publice locale.

Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național

1. Istoria Noului Testament, Tipografia Mitropoliei Moldovei. - (Ordinul de clasare AICI).

2. Ceaslov, Tipografia Mitropoliei Moldovei. - (Ordinul de clasare AICI).

3. Carte folositoare de suflet, Tipografia Mitropoliei Moldovei. - (Ordinul de clasare AICI).

4. Icoană cu dublă față

5. Inel, epoca La Tene geto-dacic, cultura Monteoru, secolele XXII-XVIII î.Hr.

6. Inel, epoca La Tene geto-dacic, cultura Monteoru, secolele XXII-XVIII î.Hr.

7. Fibulă dacică, epoca La Tene geto-dacic, cultura Geto-dacică, secolele I î.Hr.-I d.Hr.

8. Vas cu două toarte, perioada mijlocie a epocii bronzului, cultura Monteoru, secolele XXX-XXII î.Hr.

9. Askos de tip Monteoru, perioada mijlocie a epocii bronzului, cultura Monteoru, secolele XXX-XXII î.Hr.

10. Inel, perioada mijlocie a epocii bronzului, cultura Monteoru, secolele XXII-XVIII î.Hr.

11. Port popular, sfârșitul secolului al XIX-lea

12. Triptic, prima jumătate a secolului al XVII-lea

13. Tipar de caș, prima jumătate a secolului al XX-lea

14. Corn de praf de pușcă, a doua jumătate a secolului al XIX-lea

15. Corn de praf de pușcă, sfârșitul secolului al XIX-lea

16. Teasc, sfârșitul secolului al XIX-lea

17. Tipar de caș, sfârșitul secolului al XIX-lea

18. Tipar de caș, mijlocul secolului al XIX-lea

19. Tipar de caș, prima jumătate a secolului al XX-lea

20. Port popular, sfârșitul secolului al XIX-lea

21. Port popular, sfârșitul secolului al XIX-lea

22. Port popular, prima jumătate a secolului al XX-lea

23. Cămașă femeiască, sfârșitul secolului al XIX-lea

24. Floare de colț

25. Floare de colț

26. Ochiul șarpelui

27. Ochiul șarpelui

28. Ochiul șarpelui

29. Ochiul șarpelui

30. Ochiul șarpelui

31. Tisă

32. Tisă

33. Tunică de ofițer, a doua jumătate a secolului al XIX-lea

34. Vas-cupă, începutul secolului al XX-lea

35. Masă de bibliotecă, prima jumătate a secolului al XIX-lea

36. Costum de diplomat, sfârșitul secolului al XIX-lea

37. Monedă - Siliqua, secolul al IV-lea

38. Monedă - Nomisma, secolul al X-lea

2.3 Buget

2.3.1 Bugetul pe surse de finanțare

Finanțare de la bugetul de stat

Venituri proprii

2.3.2 Situația plăților (execuție bugetară)

Portalul ”Transparența bugetară” (Ministerul Finanțelor Publice)

Execuția bugetară, luna aprilie 2016

Execuția bugetară, luna martie 2016

Execuția bugetară, luna februarie 2016

Execuția bugetară, luna ianuarie 2016

2.3.3 Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii

Luna aprilie 2016

Luna martie 2016

Luna februarie 2016

Luna ianuarie 2016

2.4 Bilanțuri contabile

Bilanțul la 31 decembrie 2015

2.5 Achiziții publice

2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice

2.5.2 Centralizatorul achizițiilor publice cu o valoare de peste 5.000 de euro

2.5.3. Contractele de achiziție publică

2.6 Declarații de avere și de interese

Victor-Traian Negulescu - Director executiv

Ana-Maria Ferenț - Consilier asistent

Artur Ghinea-Dima - Consilier principal

Maria Bunghez - Consilier superior

Irina Adetu - Consilier asistent

2.7 Formulare tip

Cerere privind avizarea documentației pentru intervenții asupra monumentelor istorice și în zona de protecție a acestora (timpul mediu de completare: 5 minute)

Înștiințare privind intenția de vânzare a unui imobil monument istoric în vederea exercitării dreptului de preemțiune a statului român (timpul mediu de completare: 3 minute)

Cerere (persoane fizice) pentru eliberarea avizului specific în vederea vânzării terenurilor agricole în extravilan (timpul mediu de completare: 8 minute)

Cerere (persoane juridice) pentru eliberarea avizului specific în vederea vânzării terenurilor agricole în extravilan (timpul mediu de completare: 8 minute)

Cerere de clasare a bunurilor în patrimoniul cultural mobil (timpul mediu de completare: 5 minute)

III CONTACT

3.1 Date de contact:

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

CIF 4350556

Sediu: municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, cod poștal 620018

Telefon: 0237 226 201

Fax: 0237 226 202

Contul pentru pentru plata taxei de avizare:

RO32TREZ69120E365000XXXX

Trezoreria municipiului Focșani

Trimite e-mail

Pagină de internet

Rețele de socializare și publicații web:

Monumente în Vrancea (Facebook)

Monumente în Vrancea (WordPress)

Monumente în Vrancea (Youtube)

3.2 Relații cu presa

Telefon: 0237 226 201

Trimite e-mail

3.3 Programul de funcționare al instituției

Luni-joi: 08.00 - 16.30

Vineri: 08.00 - 14.00

3.4 Program de audiențe

În fiecare zi de luni a săptămânii între orele 09.00 - 10.00

3.5 Petiții

Trimite petiție

Bijuterii Deosebite


 Noutăţi - pe scurt
Concursul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii ”Inocenţă de copil”, ediția a II-a, Focșani, Sala ”Balada”
Concursul național de Artă vizuală și de Literatură ”Mărășeștiul, în inima mea”, ediția a III-a, 6 august 2016
Târgul de carte 2016, ediția a XI-a: ”100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial”
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 27.05.2016
» Lista completă